نوشته‌ها

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Volume 5 Issue 3-2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : ایده های جدید دکوراسیون و محصولات جدید از طراحان برجسته هندوستان و …


تاریخ چاپ : جولای ۲۰۱۷

تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۳۲ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Volume.4 Issue.10-June 2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : محصولات کارکردی و زیبا، معماری احساسی، هنر عمومی، فضاهای کلاسیک با اشیاء پیچیده، طراحی آیکونیک، عناصر دیوار وکف با بافتهای متنوع و …


تاریخ چاپ : ژوئن ۲۰۱۷

تعداد صفحات : ۱۳۱ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۲۷ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends volume 5 Issue 2-2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : بررسی آثار برترین طراحان داخلی هندوستان و محصولات جدید در این حوزه و …


تاریخ چاپ : آوریل ۲۰۱۷

تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۳۳ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Vol 2 No 7-2017

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : تازه های دکوراسیون حمام، محصولات جدید و …


تاریخ چاپ : ژانویه ۲۰۱۷

تعداد صفحات : ۱۵۶ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۱۲ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Volume 4 No. 4-2016

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : ۱۰ خانه برتر سال ۲۰۱۶ در هندوستان، محصولات جدید و …


تاریخ چاپ : آوریل ۲۰۱۶

تعداد صفحات : ۱۴۵ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۳۷ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Volume 4 Issue 2-2016

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات معروف هندوستان در زمینه دکوراسیون داخلی می باشد.

این مجله تازه ترین ایده های طراحی داخلی در هندوستان را معرفی کرده و به بررسی آثاری از برترین طراحان و دکوراتورهای هندوستان و ایده های آنها می پردازد.

مطالب این شماره : ایده های جدید دکوراسیون و طراحی داخلی، محصولات جدید و …


تاریخ چاپ : فوریه ۲۰۱۶

تعداد صفحات : ۱۶۳ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۲۲ مگابایت

 


 

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون Home & Design Trends Volume 2 No 2

مجله دکوراسیون داخلی

مجله دکوراسیون داخلی Home & Design Trends یکی از مجلات خوب و معتبر در زمینه طراحی داخلی و دکوراسیون می باشد.

مطالب این شماره : تازه های دکوراسیون و طراحی داخلی، محصولات جدید و …


تاریخ چاپ : ژانویه ۲۰۱۴

تعداد صفحات : ۱۶۴ صفحه

زبان : انگلیسی

حجم فایل: ۷۲ مگابایت